Gwarancje Ubezpieczeniowe: tel. 71 353 09 66      Ubezpieczenia Majątkowe: tel. 71 353 09 66  

pl

Naszą wizytówką jest praca, którą wykonujemy każdego dnia.

Gwarancje Zapłaty Wadium

Klient:

branża: remonty dróg

Zakres prac:

limit, negocjacja treści gwarancji

Pozyskaliśmy dla naszego Klienta rekordowo wysoki limit za rekordowo niską stawkę....

Zobacz szczegóły


Gwarancje Należytego Wykonania

Klient:

branża: budownictwo drogowe

Zakres prac:

negocjacja składki, negocjacja treści gwarancji

Rodzaj gwarancji dedykowany wykonawcom realizującym kontrakty w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, generalnego wykonawstwa, podwykonactwa.

Zobacz szczegóły


Gwarancje Usunięcia Wad i Usterek

Klient:

branża: konstrukcje stalowe

Zakres prac:

negocjacja stawki, treści gwarancji, zakresu gwarancji

Przygotowujemy dla Klienta pełną ofertę ze wszystkich TU, które wytypujemy w ramach wstępnej analizy sytuacji Klienta

Zobacz szczegóły


Ubezpieczenia Flot pojazdów

Klient:

branża: budownictwo, transport

Zakres prac:

analiza potrzeb dotyczących wybranych ryzyk, wybór najkorzystniejszej oferty

Analizując działalność Klienta dobraliśmy dedykowane dla jego sytuacji zestaw ryzyk uwzględniając w ofercie wysokość składki

Zobacz szczegóły


Ubezpieczenia Majątku Firmy

Klient:

branża: roboty ziemne

Zakres prac:

analiza potrzeb dotyczących wybranych ryzyk, wybór najkorzystniejszej oferty

Analizując działalność Klienta dobraliśmy dedykowane dla jego sytuacji zestaw ryzyk uwzględniając w ofercie wysokość składki

Zobacz szczegóły


OC działalności firmy

Klient:

branża: pośrednictwo finansowe

Zakres prac:

oferta z 12 TU, negocjacja stawi oraz zakresu zawartych ryzyk

OC działalności przygotowujemy w oparciu o dokładną analizę działalności Klienta, uzupełniając ją o nasze bogate doświadczenie

Zobacz szczegóły


Podaj swoje dane, a my do Ciebie zadzwonimy.