Gwarancje Ubezpieczeniowe: tel. 71 353 09 66      Ubezpieczenia Majątkowe: tel. 71 353 09 66  

pl

Kodeks Etyczny firmy CE Brokers 

 

 

Misja firmy CE Brokers:

 

Sprawnie organizujemy Twoje gwarnacje. Konstruujemy innowacyjne programy ubezpieczeniowe. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, komfort i pieniądze.

 

Hasło przewodnie CE Brokers


Twoja Firma, Nasza odpowiedzialność


Wartości firmy CE Brokers:


 • Ludzie- klucz do sukcesu Firmy 
 • Koncentracja na potrzebach Klienta 
 • Elastyczność i szybkość działania
 • Uczciwość i empatia w kontaktach 
 • Profesjonalizm Pracowników 
 • Pozytywna atmosfera 

 

Przekonania wspierane przez firmę CE Brokers:

 

 • Szybka i sprawna komunikacja to klucz do budowy trwałych relacji. 
 • Rzetelność to podstawa dobrych relacji z Klientami. 
 • Szacunek, to wyznacznik podejścia Firmy do Kontrahentów i Pracowników. 
 • Otwartość na nowe pomysły, to możliwość rozwoju Firmy. 
 • Edukacja i kreatywność, to wprowadzenie Firmy na nowe ścieżki rozwoju. 
 • Uczciwa konkurencja, to wpływ na pozycję Firmy na rynku. 

 

Zobowiązania firmy CE Brokers wobec pracowników: 


 • Dbamy o godne warunki pracy. 
 • Inspirujemy i wspieramy Pracowników w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników. 
 • Wspieramy rozwój Pracowników. 
 • Reagujemy na problemy Pracowników. 
 • W sytuacjach trudnych przestawiamy Nasze stanowisko wobec Pracownika w sposób konstruktywny. 
 • Sytuacje trudne rozwiązujemy  w atmosferze dialogu i wzajemnego szacunku.   
 • Wypłacamy terminowo zobowiązania.

 

Zobowiązania pracowników wobec firmy CE Brokers:


 • Wyciągamy konstruktywne wnioski z sytuacji trudnych. 
 • Nie doprowadzamy do konfliktu interesów, własnymi działaniami. 
 • Nie akceptujemy zachowań nie etycznych. 
 • Nie akceptujemy podsycania atmosfery prowadzącej do wzajemnych oskarżeń, nienawiści czy uprzedzeń na tle wizerunkowym, kulturowym  czy światopoglądowym. 
 • Nie narzekamy- zgłaszamy i rozwiązujemy problemy. 
 • Nie wykorzystujemy  informacji wewnętrznych do celów innych niż służbowe.    
 • Nie przekazujemy informacji służbowych na zewnątrz firmy. 

 

Zobowiązania firmy CE Brokers wobec Klientów:


 • Obsługujemy Klientów w czasie rzeczywistym:  na telefony i e-maile reagujemy natychmiastowo, w przypadku braku możliwości natychmiastowej reakcji, oddzwaniamy lub odpisujemy Klientowi na e-mail,  do końca danego dnia pracy.
 • W przypadku zaistnienia trudności w realizacji zadania, niezwłocznie informujemy o tym fakcie Klienta i Przełożonego, proponując rozwiązania alternatywne. 
 • W przypadku popełnienia błędu niezwłocznie informujemy o tym fakcie Klienta i Przełożonego, proponując działania naprawcze.
 • Ze szczególną starannością operujemy danymi Klienta. 
 • Dbamy o długofalowy kontakt z Klientem. 
Podaj swoje dane, a my do Ciebie zadzwonimy.